Жыйынтыктар

2015 12 16 11:55:00
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2015-жылды Улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялоо жөнүндөгү 2014-жылдын 31-декабрындагы ПЖ №237 жарлыгын аткарууга алуунун негизинде түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эгамбердиева ....