Терек-Суу айылы

2015 12 1 21:12:00
АЙЫЛ ЖөНүНДө СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТ ЖЕ САНДЫК МААЛЫМАТ КЫСКАЧА СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТ   Терек-Суу айылы Токтогул суу сактагычынын  күн батыш тарабында жайгашкан Республиканын  борборунан аралыгы   312 км Областтык   борбордон аралыгы   360 км Райондук  борбордон аралыгы  30 ....