Айыл өкмөтүнүн социядык-экономикалык өнүгүү программасы

2018 1 8 11:59:00
    2018-2040-жылдарда Кетмен-Дөбө айыл аймагынын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндө түзүлгөн программанын иш-чаралары № Иш-чаралар Болжолдонгон сумма (млн сом) Аткаруу мөөнөтү (жыл) Керектелүүчү  акча каражаты     Каржы булактары     Күтүлүүчү натыйжа     Аткаруучулар     эскертүү   2018   2019   2020   2030   2040 Айыл чарба инфратүзүмү 1/1. Мал чарбасын өнүктүрүүгө шарт түзүү. 1 Чоң-Арык, Терек-Суу ....