7-май, 2-август, 26-сентябрь, 11-октябрдагы сесссиялардын 47-68 токтомдору

2018 11 2 03:41:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:39:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:37:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:34:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:32:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:31:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                               ....
2018 11 2 03:29:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясынын                                                                                                ....
2018 11 2 03:27:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезекcиз  XII  сессиясынын                                                                                                  ....
2018 11 2 03:25:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезекcиз  XII  сессиясынын                                       ....
2018 11 2 03:24:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз XII сессиясынын                                                                                                ....