4-ноябрдагы сессиянын 95-99 токтомдору

2019 11 5 09:14:00
Кетмен-Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XIX сессиясынын                                                                                                        ....
2019 11 5 09:13:00
Кетмен-Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XIX сессиясынын                                                                                                        ....
2019 11 5 09:12:00
Кетмен-Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XIX сессиясынын                                              ТОКТОМУ    ....
2019 11 5 09:05:00
Кетмен-Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XIX сессиясынын                                                                                                        ....
2019 11 5 09:00:00
Кетмен-Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XIX сессиясынын                                                ....