24-апрелдеги сессиянын токомдору

2020 4 27 11:48:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                                          ТОКТОМУ  № 23-7     24-апрель  2020- жыл                            ....
2020 4 27 11:47:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                                          ТОКТОМУ  № 23-6     24-апрель  2020- жыл                            ....
2020 4 27 11:46:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                                          ТОКТОМУ  № 23-5     24-апрель  2020- жыл                            ....
2020 4 27 11:44:00
 Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                                          ТОКТОМУ  № 23-4   24-апрель  2020- жыл                                ....
2020 4 27 11:41:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                      ....
2020 4 27 11:37:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын                                                                     ТОКТОМУ  № 23-2    24-апрель  2020- жыл                      ....
2020 4 27 11:34:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезексиз  XХIII  сессиясынын     ТОКТОМУ  № 23-1 24-апрель  2020- жыл                                ....