28-декабрдагы сессиянын токтомдору

2021 1 15 09:38:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                                                                                ....
2021 1 15 09:37:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                                                                                ....
2021 1 15 09:35:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                                                                                 ....
2021 1 15 09:34:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                                                                             ТОКТОМУ  № 25- ....
2021 1 15 09:33:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                                                                             ТОКТОМУ  № 25- ....
2021 1 15 09:32:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV  сессиясынын                                      ....
2021 1 15 09:31:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV сессиясынын                                      ....
2021 1 15 09:29:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VII чакырылышынын  кезектеги  XХV сессиясынын                                      ....