2021-жылдын токтомдору

2022 1 13 10:10:00
Эл депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги V сессиясы                                                          ТОКТОМ    2021-жылдын 27-декабры                             № 1   Кетмен-Дөбө айылдык кеңешинин 2022-жылга карата иш аракет планын бекитүү  жөнүндө   Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” ....
2022 1 13 10:04:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                          ТОКТОМ   2021-жылдын 27-декабры                       № 2   Кетмен- Дөбө айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын 2022-жылга карата иш аракет планын бекитүү  жөнүндө   Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз ....
2022 1 13 10:00:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин  VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                               ....
2022 1 13 09:55:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешининин VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                                ....
2022 1 13 09:49:00
    Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңеши  VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                              ....
2022 1 13 09:43:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин  VIII чакырылышынын  кезектеги V сессиясы                                                                                                ....
2022 1 13 09:35:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                                ....
2022 1 13 09:32:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин  VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                                ....
2022 1 13 09:28:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                               ....
2022 1 13 09:27:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги  V сессиясы                                                                                                ....