2-июндагы сессиянын токтомдору

2021 6 7 10:03:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги II сессиясынын                                                                                            ТОКТОМУ   № ....
2021 6 7 09:58:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги II сессиясынын                                                                                                ....
2021 6 7 09:43:00
                                                       Эл  депутаттарынын Кетмен ....
2021 6 7 09:42:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги II сессиясынын                                                          ТОКТОМУ  № 2 -4 02.06. 2021- жыл                              ....
2021 6 7 09:40:00
  Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин  VIII чакырылышынын  кезектеги II сессиясынын                                                          ТОКТОМУ   № 2 -5 02.06. 2021- жыл                          ....
2021 6 7 09:26:00
Эл  депутаттарынын Кетмен – Дөбө айылдык  Кеңешинин VIII чакырылышынын  кезектеги II сессиясынын                                                                                                ....