Улуу жеништин 76 жылдыгына даярдыктар журуп жатат.

6, 2021 4 30 14:19:00

Токтогул району боюнча Улуу жеңиштин 76 жылдыгын салтанаттуу белгилөө максатында айыл аймактарында эстеликтерди актап-сырдоо айланасын тазалоо иштери журуп жатат.

Терек-Суу айылында жайгашкан эстеликти актап-сырдоо

 

Терек-Суу айылында жайгашкан эстеликте 104 ардагердин ысымы жазылган. Согуштан кайтып келип каза болгондор 24.

Бүгүнкү күндө Токтогул району боюнча 1 эле согуш ардагери калган.

Токтогулда жалгыз Согуш ардагери Мырзаев Шераалы 98 жашта

 

Өзгөрүш айылында дагы эстеликти актап-сырдоо иштери аткарылды

 

Сүрөт: Айлана чөйрөнү тазалоо, көчөттөрдү отургузуу

Нурбек Мырсырайымов